คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

01.11.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

05.07.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19.09.2561

28.09.2558

<p>ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญยา : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา</p>

22.11.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านขับรถยนต์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.10.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

17.11.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564

17.11.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02