แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 80 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0 7461 2416 หรือ 0 7482 9960
โทรสาร : 0 7461 1772
อีเมล : saraban_phatthalung@industry.go.th